Keyframe Blog

Blog cập nhật tin tức mới tại Keyframe Training

Khoá học Cinema 4D cơ bản - Tác phẩm ATypical - Khiêm Nguyễn

By tdphuongbinh Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017
Cinema 4D, một phần mềm 3D chuyên nghiệp được cộng đồng designer thế giới tin dùng để thể hiện các tác phẩm Design 3D và Motion Graphic.
Keyframe là nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đưa Cinema 4D vào chương trình giảng dạy, là nơi duy nhất có trọn chương trình gồm 3 khoá học từ cơ bản đến chuyên gia.


Đây là tác phẩm của bạn Khiêm Nguyễn, khoá học Cinema 4D cơ bản tại Keyframe. Với nền tảng kiến thức là một Graphic Designer. Khiêm đã ứng dụng và chuyển thể từ 2D thành 3D bằng một bài đồ án cuối khoá học C4D ấn tượng về cả ý tưởng, màu sắc, bố cục và cách thể hiện.

Nếu bạn quan tâm đến việc nâng cấp tác phẩm của mình thành 3D thì hãy xem qua khoá học Cinema 4D tại Keyframe nhé.
http://keyframe.vn/khoa-hoc-cinema-4d-basic/

Post Tags:

TD Phương Bình

I'm Tôi là TD Phương Bình, là một Motion Designer có kinh nghiệm làm việc với After Effect hơn 11 năm và giảng dạy After Effect / Motion Graphic hơn 5 năm. Tôi cũng là người sáng lập và điều hành Keyframe Training (keyframe.vn)