Keyframe Blog

Blog cập nhật tin tức mới tại Keyframe Training

Browsing "Older Posts"

Keyframe Workshop 08 - Kỹ xảo phim VFX với After Effect dễ hay khó - Unn Thành

By tdphuongbinh → Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Visual Effect (VFX) thực sự là một chân trời đây mê hoặc của những ai đam mê Phim và thiết kế sáng tạo Video.