Keyframe Blog

Blog cập nhật tin tức mới tại Keyframe Training

Browsing "Older Posts"

Cơ hội nghề nghiệp 3D Animation - Giáp Võ [Video Report Keyframe Workshop 07]

By tdphuongbinh → Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017
Chủ nhật vừa qua 16/7/2017 Keyframe đã vinh dự đón tiếp gần 80 bạn trẻ yêu thích ngành sáng tạo 3D Animation đến tham dự Workshop Cơ hội nghề nghiệp 3D Animation do anh Giáp Võ chia sẻ.
Dưới đây là video report một vài hình ảnh trong buổi Workshop 3D Animation thú vị này.


Keyframe Workshop 07 - 3D Animation - Ứng Dụng và Cơ Hội Nghề Nghiệp - Giáp Võ

By tdphuongbinh → Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017


Keyframe xin mời bạn đăng ký tham gia Workshop 3D Animation vào lúc 9h00 Sáng chủ nhật ngày 16/7/2017