Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Cơ hội nghề nghiệp 3D Animation - Giáp Võ [Video Report Keyframe Workshop 07]

Chủ nhật vừa qua 16/7/2017 Keyframe đã vinh dự đón tiếp gần 80 bạn trẻ yêu thích ngành sáng tạo 3D Animation đến tham dự Workshop Cơ hội nghề nghiệp 3D Animation do anh Giáp Võ chia sẻ.
Dưới đây là video report một vài hình ảnh trong buổi Workshop 3D Animation thú vị này.


Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Keyframe Workshop 07 - 3D Animation - Ứng Dụng và Cơ Hội Nghề Nghiệp - Giáp VõKeyframe xin mời bạn đăng ký tham gia Workshop 3D Animation vào lúc 9h00 Sáng chủ nhật ngày 16/7/2017