Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Keyframe Workshop 05 - Live Action with Cinema 4D & After Effect - Nguyễn Hoàng Anh


Keyframe Workshop  lần này sẽ đem đến cho bạn thế giới tuyệt vời của 3D/ Live Action cùng với Cinema 4D After Effects. Nếu bạn yêu thích, đam mê và muốn tìm hiểu về 3D và Live Action, muốn ứng dụng vào trong các tác phẩm sáng tạo của mình, thì chủ đề của Keyframe Workshop 5 sẽ làm bạn thoả mãn.