Keyframe Blog

Blog cập nhật tin tức mới tại Keyframe Training

Lớp học Photoshop Basic - Tác phẩm Christian Dior Parfums - Thu Vân

By tdphuongbinh Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015
- Bài cuối khóa của bạn Thu Vân - Lớp học Photoshop Basic trong chương trình dài hạn 2D Graphic Design tại Keyframe.


- Bắt đầu khi chưa biết 1 chút gì về Photoshop, chỉ sau 5 tuần thì Thu Vân không chỉ làm chủ Photoshop mà còn hiểu nhiều về thiết kế, màu sắc, bố cục...Với vài thao tác đơn giản bạn đã hô biến nên một poster thật đẹp.

- Còn bạn! Bạn đã biết Photoshop chưa? - Xem thông tin và đăng ký tại link sau nhé: http://keyframe.vn/photoshop

Post Tags:

TD Phương Bình

I'm Tôi là TD Phương Bình, là một Motion Designer có kinh nghiệm làm việc với After Effect hơn 11 năm và giảng dạy After Effect / Motion Graphic hơn 5 năm. Tôi cũng là người sáng lập và điều hành Keyframe Training (keyframe.vn)