Keyframe Blog

Blog cập nhật tin tức mới tại Keyframe Training

Khóa học After Effect - Tác phẩm Character Animation - Linh Nguyễn

By tdphuongbinh Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015
- Tác phẩm Character Animation trong khoá học After Effect của bạn Linh Nguyễn, trể hạn bài cuối khóa với lớp, sau 2 tuần thì Linh cũng đã hoàn thiện cho mình Video Animation hoàn chỉnh đầu tiên.


- Bạn có thể xem thông tin chi tiết của khóa học offline After Effect Motion Graphic
- Hoặc nếu không sắp xếp được thời gian thì có thể tham gia khóa học after effect online của do mr. Phương Bình giảng bao gồm khóa After Effect Motion Junior và khóa After Effect Motion Advanced

Post Tags:

TD Phương Bình

I'm Tôi là TD Phương Bình, là một Motion Designer có kinh nghiệm làm việc với After Effect hơn 11 năm và giảng dạy After Effect / Motion Graphic hơn 5 năm. Tôi cũng là người sáng lập và điều hành Keyframe Training (keyframe.vn)