Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

12 Con Giáp Animation – Việt Nguyễn


Tác phẩm 12 Con Giáp Animation của bạn Việt Nguyễn trong khóa học After Effect Cơ Bản
12 Con Giáp Animation sử dụng những Animation Shape cơ bản để tạo ra các Composition Template, tạo nên những chuyển động Spaker, Explosion, Lines Circle….