Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Keyframe Workshop 02 - Motion Graphic - Phong Luong


Chúng tôi không có gì ngoài tinh thần khát khao chia sẻ, với workshop lần này chúng ta sẽ đến với chủ đề After Effects Motion Graphic cùng khách mời Motion Design Phong Lương.